ZİRVE KAYIT

Açıklamalar 

  • ÖĞRENCİ* kayıtları 25 yaşını geçmeyen, halen lisans ve yüksek lisans öğrencisi olduğunu belgeleyen ve bir iş yerinde ÇALIŞMAYANLAR için geçerlidir. (Öğrenci kimliği, öğrenci belgesi vs. evraklarını bilgi@peryonege.org.tr adresine gönderilmesi zorunludur.
  • KATILIM BEDELLERİ bir kişi içindir. %18 KDV ilave edilecektir.
  • KATILIM BEDELLERİ’nin geçerli olması için ÖDEMENİN KAYIT OLUNAN DÖNEM İÇİNDE YAPILMASI GEREKİR.
  • KAYIT İÇİN YAPILAN ÖDEMENİN  İPTAL VE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ, ödemenin yapıldığı ay sonuna kadar EKLİ TALİMAT yazısının aslını aşağıdaki adresimize gönderilmesi halinde geçerlidir. 
  • ZİRVE KAYIT MASASI için, sistem tarafından e-posta adresinize gönderilen KONFİRMASYON mesajı çıktısı, ödeme ile ilgili banka banka dekontunu veya kredi kartı ödeme formunu yanınızda bulundurulması gerekir.
  • PERYÖN  organizasyon  programını, mücbir sebepler ve / veya Ohal kararlarına bağlı olarak yer ve tarihini değiştirme, iptal etme  hakkı saklıdır.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Bölgesi Şubesi İksitadi İşletmesi
283/9 Sokak No:1 Ege Park Evleri C Blok D:2 Bayraklı / İZMİR
Vergi Dairesi: Bornova Vergi No: 728 027 5262 Ticaret Sicil No: 112844
T: 0232 347 6552 - 0530 583 7017 F: 0232 348 1698 e-Posta: finansman@peryonege.org.tr

BANKA HESABI
Türkiye İş Bankası A.Ş. Yeniliman / İZMİR Şubesi
İBAN: TR95 0006 4000 0013 4270 3879 90

SSL Güvenlikli 3D Online KREDİ KARTI ile ödeme için tıklayınız.

G İ Z L İ L İ K   P O L İ T İ K A M I Z

PERYÖN TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir. PERYÖN e üye olurken internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, yalnızca üyelik kaydınızın yapılması, üyelik kaydınızın takibi, üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, Derneğimiz hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve bunlara benzer üyeliğinize bağlı diğer amaçlarla kaydedilmiştir ve işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, aynı amaçlarla ve bu amaçlarla sınırlı olarak Derneğimizin iş ortağı olan kuruluşlar ile de paylaşılmakta ve bu verilerin gizliliğini muhafaza konusunda gerekli taahhütler talep edilmektedir.

Kişisel verilerinizi her zaman en güvenli şekilde ve yalnızca işlemin amacına ulaşmak için gerekli olan zaman süresince tutmayı hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla, verilerinizin değiştirilmesini veya kaybını veya yetkisiz erişimlerini mümkün olduğunca önlemek için gerekli fiziksel, teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) 13.maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, KVK Kanunu?nun 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Derneğimiz Genel Merkezinin Üst Bostancı Mah. Yalı yolu sok. İsmail Ergin İş Merkezi B Blok K:4 Kadıköy adresine şahsen (Kimliğinizi tevsik edici belgelerle birlikte) veya noter kanalıyla iletilmesi gerekli ve yeterlidir.

Üyelik ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Bölgesi Şubesi

Mansuroğlu Mah. 283/9 Sk. No:1 Egepark Evleri C Blok D:2 35030 Bayraklı / İZMİR

Tel    : (232) 347 65 52

Faks : (232) 348 16 98

peryon.uye@peryonege.org.tr

BİZE ULAŞIN

Adres: Mansuroğlu Mah. 283/9 Sk. No:1 Egepark Evleri C Blok D:2 35030 Bayraklı / İZMİR
Telefon – Fax: 0 (232) 347 65 52
e-Posta: bilgi@peryonege.org.tr    finansman@peryonege.org.tr 
GSM: 0530 266 03 47

bluecabaretcerisecustomgreengrenadierkellygreenmahoganyorangespeechbluesundanceturquoisevioletwaikawagrey